ĐI XA TRONG TÂM THẾ BÌNH AN TIN TƯỞNG

Mình đã từng một mình mò mẫm bước đi để tìm con đường cho chính mình.
Sau này có học viên, đồng đội. Mình lại mò mẫm tìm con đường cùng mọi người.
Mình là bức tường thành của mọi người. Nhiều lúc không cho bản thân được ngã gục hay yếu đuối.
Mình là tia hy vọng của rất nhiều người bước vào hẻm cụt không ánh sáng. Mình không cho phép bản thân được vụt tắt niềm tin.
Nên mình đến khóc cũng chỉ khóc 1 mình.
Mình đau cũng chỉ dám đau 1 mình.
Mình buồn cũng chỉ dám buồn 1 mình.
Nhưng giờ nhân sự của mình, trợ lý của mình đã trở thành nơi mình có thể tựa vào rồi. Học viên mình ngày 1 lớn mạnh rồi. Mình có thể bình an nhẹ nhàng hơn con đường sắp đến rồi. Và biết rằng sẽ tuyệt vời lắm.
MUỐN ĐI NHANH THÌ ĐI MỘT MÌNH
nhưng
ĐI XA MÀ LÒNG YÊN, TÂM YÊN THÌ CHỈ CÓ NHIỀU MÌNH – ĐỒNG ĐỘI MÀ THÔI.
Đinh Thảo Nguyên
Huấn luyện điều trị da khoa học thực chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.